Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGENCJI

regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania.

ROZWIJA POZNAWCZO

pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą.

KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI

Wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę odporność na trud i zmęczenie.

KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO

Rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

WSPIERA SPOŁECZNE ZACHOWANIA

dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI

usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%.

WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU

słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny.

DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE

Rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

WSPIERA CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ

Dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca.

WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI

Aktywne obcowanie z muzyką sprawia,  że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne.

NAJWAŻNIESZE !

tylko w szkole muzycznej nauczysz się profesjonalnie  grać pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Spotkasz wielu wspaniałych kolegów i koleżanek z którymi  będziesz mogła/mógł dzielić się pasją artystyczną.  Ukończenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie  pozwoli Ci na kontynuacje nauki w Szkole Muzycznej II stopnia  a następnie na Akademii Muzycznej. Przed Tobą wiele wspaniałych chwil z muzyką, występów artystycznych na scenie podczas konkursów oraz wspólnego muzykowania z akompaniatorem, szkolną orkiestrą chórem. W szkole wiele się dzieje oprócz koncertów popisów, konkursów są organizowane warsztaty muzyczne, spotkania z artystami czy wyjazdy do filharmonii. Jeśli masz pytania zadzwoń 62-733-13-08 lub nas odwiedź – możesz zobaczyć i posłuchać jak jest  artystycznie w naszej szkole!