PSM I st. w Odolanowie informuje, że od dnia 4 maja  w szkole nauczanie odbywa się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość . Na mocy § 2b ust. 4 rozporządzenia MEN  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość, zajęcia te mogą odbywać w inny sposób w tym stacjonarny.