W dniu 14-15 (czwartek, piątek) nie odbędą się zajęcia z trąbki i orkiestry z P. Marcinem Wieczorkiem. O dalszej nieobecności lub wznowieniu zajęć z P. Marcinem Wieczorkiem poinformujemy poprzez stronę Internetową.