Szkołą muzyczna I stopnia w Odolanowie organizuje wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na spektakl „Dziadek do Orzechów”. Wyjazd odbędzie się dnia 11 stycznia 2019 roku. Koszt wyjazdu to około 100 zł.

Chętne osoby mogą zapisywać się u Pana mgr Wojciecha Michno.

Ogłoszenie 1