Informujemy, że rozpoczeła sie rekrutacja na rok szkolny 2024/2025. Kwestionariusze należy składać do 22 maja – środa.. Przesłuchania odbędą się dnia 23 maja – czwartek. Wszystkie informacje – 62-733-13-08

Red Yellow Illustrative Music Festival Poster (4)

Red Yellow Illustrative Music Festival Poster (4)