PSM I st. w Odolanowie informuje, że zgodnie z nowym terminem kwestionariusze składamy do dnia 25 maja. Przesłuchania do szkoły odbędą się dnia 26 maja.

Państwowa Szkoła Muzyczna Plakat A3 (ok) 1