Dzień 14 października – środa  Dzień Edukacji Narodowej  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – w tym dniu nie ma żadnych zajęć w Państwowej Szkole muzycznej w Odolanowie.