Rekrutacja

Informacje dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przyjmuje kandydatów do:

  • Cyklu sześcioletniego w wieku od 6* do 10 lat w specjalnościach: fortepian, gitara, skrzypce, perkusja, trąbka, saksofon,
  • Cyklu czteroletniego w wieku od 8 do 16 lat w specjalnościach: fortepian, gitara, skrzypce, perkusja, trąbka, saksofon,

 Zajęcia w klasie pierwszej:

  • W cyklu sześcioletnim – obejmują naukę instrumentu (2 x 30 minut tygodniowo) i zajęcia grupowe (3 x 45 minut)
  • w cyklu czteroletnim obejmują naukę instrumentu (2×45 minut) i zajęcia grupowe (2×45 minut)

Szkoła prowadzi nieodpłatne poradnictwo indywidualne w godzinach 08.00-18.00  (poniedziałek – piątek) w zakresie informacji o zasadach przyjęć, warunkach nauki, programie kształcenia, przesłuchaniach wstepnych. Szczegółowych informacji udzielamy pod telefonem  62-733-13-08 lub 503-083-102 od poniedziałku do piątku.

Przesłuchania doszkoły odbędą się  23 maja 2024r. – czwartek 
Wniosek wraz z  zaświadczeniem od lekarza podstawowej opieki o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej należy dostarczyć ostatecznie do dnia 22 maja środa do sekretariatu szkoły muzycznej.

* Na wniosek rodziców do przesłuchań wstepnych może przystąpić dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Wówczas do kwstionariusza należy dołaćzyć zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,  zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do wniosku należy dołączyć klauzurę informacyjną procesu rekrutacji w PSM I st. w Odolanowie  oraz zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki o brakiuprzeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

Czyli w dużym  skrócie:

Jeśli chcesz uczęszczać do szkoły muzycznej ale jeszcze nie wiesz na jakim instrumencie chcesz grać możesz do na przyjść lub zadzwonić pomożemy wybrac instrument odpowiemy na wszystkie twoje pytania opowiemy o szkole i przesłuchaniach do szkoły. Chętnie odpowiemy na wszystkie twoje pytania!

Jeśli  już wiesz na jakim instrumencie chcesz grać pobierz wniosek z strony www.sm.odolanow.pl lub sekretariatu szkoły do wniosku dołącz informacje od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej oraz klauzle informacyjną procesu rekrutacji.

Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki oraz klauzulą informacyjną procesu rekrutacji złóż w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 22 maja 2023r. /środa/.

Pamiętaj – przystępując do przesłuchań nie musisz znać nut, pojeć muzycznych ani grać na żadnym instrumencie – przygotuj swoja ulubiona piosenkę, którą zaśpiewasz podczas przesłuchania.   Życzymy powodzenia!

Do pobrania:

Wniosek

Klauzura informacyjna

Regulamin rekrutacji