25 stycznia odbył się Koncert Noworoczny uczniów PSM I st. w Odolanowie. Organizatorem koncertu była Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej w Odolanowie. W świątecznej scenografii, w pierwszej części koncertu, zaprezentowali się uczniowie, którzy przygotowali na tę szczególną okazję utwory świąteczne, klasyczne i rozrywkowe. Solistom akompaniowały mgr Martyna Gąsiewska oraz mgr Anna Przewoźny. W części końcowej koncertu zaprezentował się zespół gitarowy, pod kierunkiem mgr Daniela Julle oraz Szkolna Orkiestra, pod kierunkiem mgr Marcina Wieczorka. Występy młodych artystów skradły serca publiczności, która entuzjastycznie przyjęła koncert nie pozostawiając młodych artystów bez bisu. Koncert poprowadził Pan Maciej Sołtysiak.  Na zakończenie koncertu głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Sylwia Wróbel, która podziękowała i pogratulowała wszystkim uczniom wspaniałych występów oraz pedagogom utalentowanych uczniów. Ciepłe słowa do młodych artystów, publiczności i grona pedagogicznego skierowała Skarbnik Gminy i Miasta Odolanów, Pani Beata Gościniak. Na zakończenie Dyrektor szkoły podziękował Radzie Rodziców za organizację wspaniałego koncertu oraz uczniom i pedagogom. Po zakończonym koncercie PR Rodziców zaprosiła wszystkich na słodki upominek oraz zachęciła do zakupu cegiełek, dzięki którym zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Szkoła Muzyczna serdecznie dziękuje całej Radzie Rodziców za organizację koncertu, publiczności i zaproszonym gościom za udział, oraz pedagogom i uczniom za wykonany wspaniały koncert.

Zdjecia z Koncertu Noworocznego