W poniedziałkowy wieczór 27 listopada w Sali Koncertowej Odolanowskiego Domu Kultury odbył się „Koncert Jesienny” którego organizatorem i wykonawcą byli uczniowie i pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej w Odolanowie.  Nad całością wydarzenia czuwała P. Agnieszka Wielebska, która  przygotowała na tę szczególną okazję autorski scenariusz oraz czuwała nad przebiegiem wydarzenia. Na koncert złożyły się utwory patriotyczne, klasyczne, rozrywkowe, które były przeplatane poezją Wisławy Szymborskiej oraz Kamila Baczyńskiego recytowaną przez uczniów szkoły. W pierwszej części koncertu publiczność wysłuchała szkolnego chóru  pod kierunkiem i do akompaniamentu Agnieszki Wielebskiej – chórzyści zaprezentowali się w patriotycznym repertuarze „Pierwsza Brygada”, „Piechota”  oraz „Białe róże”. W dalszej części koncertu   na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy fortepianu P. mgr Anny Przewoźnej, Łukasza Kryjoma, Martyny Gąsiewskiej Galler (również akompaniatorki koncertu) skrzypiec Małgorzaty Kaczmarek i Arkadiusza Hylewskiego, saksofonu Macieja Sołtysiaka i trąbki Marcina Wieczorka. Sporą niespodziankę sprawił zespół skrzypcowy pod kierunkiem Małgorzaty Kaczmarek, który zaprezentował się w balladzie Halleluja Leonarda Cohena do akompaniamentu fortepianowego Agnieszki Wielebskiej. Na zakończenie koncertu publiczność wysłuchała dwóch utworów w wykonaniu pedagogów szkoły – Arkadiusza Hylewskiego – skrzypce do akompaniamentu Anny Przewoźnej. W wirtuozowskim wykonaniu publiczność wysłuchała pierwszej części „Jesieni” pochodzącej z  „Czterech Pór Roku” A. Vivaldiego oraz  nastalgicznego utworu Julessa Masseneta  „Medytacji”. Koncert poprowadzili Julia Kawiatkowska, Antonina Kędziora oraz Antoni Grzegorowski.

Na zakończenie koncertu w imieniu wszystkich zaproszonych gości głos zabrał Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, który wyraził dumę  i radość z działalności szkoły muzycznej która kształci i rozwija  artystycznie dzieci i młodzież. Wszystkim artystą – uczniom szkoły, chórowi , zespołowi skrzypcowemu, konferansjerom oraz występującym nauczycielom pogratulował wspaniałych  występów, talentu oraz pracowitości.   Gronu Pedagogicznemu podziękował za niesioną   misję mistrza i pedagoga dzięki której uczniowie nabywają staranne wykształcenie artystyczne w swoich specjalnościach. Ciepłe słowa skierował do wszystkich rodziców szkoły  dziękując im za trud,  poświecenie które wkładają każdego dnia wspierając dzieci podczas edukacji artystycznej.  Do podziękowań dołączył się dyrektor szkoły Janusz Lizurej który korzystając z okazji podziękował Burmistrzowi Marianowi Janickiemu zastępcy Janowi Prokopowi, Radzie GiM Odolanów za sprawowany mecenat artystyczny wspieranie szkoły, nieustającą życzliwość  oraz okazałą pomoc finansową na zakup organ klasycznych do nowo otwartej specjalności. Dzięki środkom finansowym  uczniowie będą mogli uczyć się gry na cyfrowych organach klasycznych Johannus Swelling 25  – wersja limitowana.  Dla wszystkich artystów i nauczycieli  Rada Rodziców z przewodniczącą P. Sylwią Wróbel przygotowała słodki upominek. Koncert bardzo entuzjastycznie przyjęła publiczność, która za każdym razem doceniła umiejętności i występ uczniów szkoły.

Fotoleracja – facebok PSM