PSM I st. w Odolanowie informuje, że w budynku szkoły została udostępniona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. (lista nie będzie publikowana w sieci Internet).