PSM I st. w Odolanowie informuje, że po przerwie zimowej tj. feriach od dnia 18 stycznia nauczanie w  szkole muzycznej będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik zdalnych dla wszystkich klas i wszystkich cykli. /nie wracamy  do szkoły dotyczy to również klas I-III cyklu VI i IV letniego/.

Zgodnie z  z komunikatem zamieszczonym przez Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 13.01.2021r.  w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny dopuszcza się możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego  przede wszystkim uwzględniając potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas najstarszych. Szczegóły przekażą uczniom nauczyciele instrumentu głównego.

Zarządzenie dyrektora nr 2-2021

Zarządzenie dyrektora nr 28-2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28-2020 dyrektora PSM I st.