PSM I st. w informuje, że od 1  do  14 marca  br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania naszej szkoły tj. zajęcia realizowane są dla wszystkich klas i cykli z wykorzystaniem metod i technik zdalnych.

W przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny dopuszcza się możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym  stacjonarnego. Szczegóły przekażą nauczyciele instrumentu głównego.