Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów wszystkich klas i cykli do dnia 29 listopada. W tym okresie nauczanie będzie odbywało się na dotychczasowych warunkach czyli z wykorzystaniem technik zdalnych.

/Komunikat z dnia 6 listopada 2020r./.

 

 

 

 

informuje, że nauczanie w wszystkich klasach i cyklach będzie odbywało się zdalnie.

przedłużamy