PSM I st. w Odolanowie informuje, że od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. zajęcia w PSM Ist. w Odolanowie będą odbywały się w trybie zdalnym. Zajęcia zbiorowe z kształcenia słuchu, audycji muzycznych, rytmiki realizowane będą z użyciem programu Teams.

Ponadto informujemy że przerwa świąteczna odbędzie się w dniach 23-31 grudnia 2021r, oraz dni 7 i 8 stycznia /piątek i sobota/ są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych w naszej szkole.

Sposób prowadzenia zajęć indywidualnych /technika zdalnego kontaktu/  z instrumentu głównego oraz fortepianu dodatkowego, akompaniamentu  zostanie uzgodniony między nauczycielem instrumentu  a uczniem w porozumieniu z rodzicem.

Prosimy bardzo o próbne zalogowanie się do programu Teams oraz zgłaszanie problemów pod numer telefonu 503-083-102 najlepiej do dnia 18 grudnia br.