PSM I st. w Odolanowie informuje, że od dnia 31 maja –  poniedziałek cała szkoła muzyczna powraca do nauczania stacjonarnego według wrześniowego planu. Oznacza to że wszystkie zajęcia będą realizowane w szkole. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego.