PSM I st. w Odolanowie informuje, że od dnia 31 stycznia 2022r. – poniedziałek nauczanie odbywa się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość .  Naka zdalna będzie odbywala się dla wszystkich klas i cykli. Zajęcia zbiorowe – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika,  realizowane są z wykorzystaniem platormy Teams.

Zgodnie z  § 3 ust. 1 i 3  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia mogą byc realizowane w inny sposób.

Komunikat w sprawie funkcjonowania szkół i placówek artystycznych w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 27 lutego 2022 r. – Centrum Edukacji Artystycznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)