PSM I st. w Odolanowie informuje, że dnia 7.03.20222r tj. poniedziałek nie będzie wszystkich zajęć z dr Wojciechem Michno. O dalszej nieobecności Pana Wojciecha Michno poinformujemy dodatkowym komunikatem.