Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie informuje, że prowadzi postępowanie uzupełniające na instrument –  trąbka do klasy I w cyklu VI letnim. Kandydaci zainteresowanie proszeni są o dostarczenie kwestionariusza wraz z badaniami lekarskimi do dnia 30 sierpnia 2019r. do godziny 15.00 Przesłuchanie odbędzie się o godzinie 16.00 dnia 30 sierpnia 2019r. Kwestionariusz do pobrania z strony Internetowej www.sm.odolanow.pl

Podstawa prawna Art. Art. 161. 1 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078)