Od dnia 21 lutego – poniedziałek nauka w PSM I st. w Odolanowie będzie odbywać się w formie stacjonarnej. Przypominamy o zachowaniu reżimy sanitarnego. Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz. U. z 2022r poz. 367 –  Dz. U. z 2022 r. poz. 367 .