PSM I st. w Odolanowie informuje kandydatów ubiegających się przyjęcie PSM I st. w Odolanowie o  wydłużonym terminie składania kwestionariuszy. Ostateczny termin składania kwestionariuszy mija dnia 11 czerwca 2020r. /czwartek/.  Kwestionariusze można złożyć w  siedzibie szkoły lub przesyłać drogą elektroniczną na adres smodolanow@wp.pl. Przesłuchania do PSM I st. w Odolanowie odbędą się dnia 19 czerwca 2020r. /piątek/.