W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu odbył się V Międzyszkolny Koncert Pianistyczny uczniów szkół muzycznych I stopnia. W koncercie udział wzięli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie: Patrycja Wittek, Maria Zarycka, Marta Dolata oraz Maciej Ustianowski. Zaprezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół muzycznych regionu wielkopolskiego były głównym celem koncertu. Po występie młodzi artyści otrzymali dyplom wyróżnienia oraz zaproszenie zostali na spotkanie integracyjne.