PSM I st. w Odolanowie informuje, że opublikowała listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2024/2025. Lista znajduje się w budynku SM.