Dnia 7 września – środa odbędą się wywiadówki szkolne według harmonogramu:

godzina 16.30 rodzice uczniów klas IC4, IC6, 2C6 i 3C6

godzina 18.00 rodzice uczniów – IIC4, IIIC4, IVC4 oraz IVC6, VC6, VI C6.

Miejsce – sala koncertowa ODK.