PSM I st. w Odolanowie informuje, że od dnia 14 marca – poniedziałek są wznowione wszystkie zajęć z Panem dr Wojciechem Michno.