Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie informuje, że zawiesza zajęcia w szkole do dnia 10 kwietnia br. Jednocześnie informujemy uczniów i rodziców,  że nauczanie  odbywa się z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik zdalnych w porozumieniu z rodzicami i uczniami. Szkoła zapewnia stały kontakt  i udziela wszelkich szczegółowych  informacji dotyczących nauczania, przez pocztę e-mail smodolanow@wp.pl oraz telefon –  62-733-13-08 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Informujemy uczniów i rodziców, że na szkolnej stronie  w zakładce e-nauczanie, będą umieszczane materiały dydaktyczne dotyczące głownie przedmiotów ogólnomuzycznych. Pozostałe materiały w szczególności dotyczące nauczania indywidualnego będą udostępniane  drogą elektroniczną uzgodnioną między nauczycielami a rodzicami/prawnymi opiekunami i uczniami.

Do pobrania dokumentacja informująca o zasadach zdalnego nauczania – Koncepcja pracy zdalnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie pdf