PSM I st. w Odolanowie informuje że przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty  do dnia 7 czerwca 2020 r.  W tym okresie nauczanie będzie odbywało się na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych przyjętych zasadach .